Uitgangspunten

Bij alles wat we met Curandera doen hanteren wij een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn zo oud als de mensheid en geven ons de kaders en richting die we nodig hebben ons werk te kunnen blijven doen.

Alles mag er zijn

Vooral bij Opstellingen hebben we gemerkt dat wanneer je in het leven verder wilt komen dat alles er moet kunnen zijn, dat wat er is geweest, wat er is en wat gaat komen. Als alles er mag zijn en dit wordt beschouwd, erkend en gerespecteerd, kun je verder komen in het leven.

Zijn

We willen altijd wel iets anders, wat we hebben is niet goed genoeg en soms waarderen we niet wat we hebben. Zijn is gelukkig zijn met wat je nu hebt en bent en niet wat je later zal hebben of zal zijn. Het gaat om het hier en nu.

Het Universum

Alles behoort tot het Universum, alles is het Universum, wij zijn onderdeel van het Universum, wij zijn dus Universum. Als je dit onderkend, dit respecteert, dan zijn we allen één, dan zijn we allen hetzelfde.

Lichaam Geest Ziel

Voor het gemak van de overdenking bestaan we uit een lichaam (fysiek), de geest (het mentale, ons denken) en de ziel (ons wezen, onze Ik). Alhoewel deze verdeling beperkt is, gebruiken we ze voor het vinden van antwoorden op je vragen.

Chakra’s

Dit zijn energiepunten in je lichaam die elk hun eigen eigenschappen hebben en elk hun eigen invloed op ons dagelijks leven.

Behulpzaamheid

Als mensen om hulp vragen is het essentieel ze dit te bieden met datgene wat in jouw vermogen ligt. Wij proberen anderen te helpen met de middelen die ons ter beschikking staan en waarvan wij zien dat deze toegevoegde waarde hebben voor een ieder die deze gebruikt.

Laat je meevoeren

Je kan tegen het leven opboksen maar je kan het ook leven zoals je het aangeboden krijgt. Dat is misschien niet altijd fijn maar je verzetten tegen wat er in het dagelijks leven voor je voeten komt is vaak niet de oplossing. Misschien is er een oplossing te bedenken hoe je van je huidige situatie kan leren en het geleerde toepassen op de rest van je leven.

Doorleven

Opnieuw doorleven van je ervaringen is zwaar, maar soms nodig om de ballast van wat geweest is en wat je hebt moeten dragen af te kunnen leggen en achter je te kunnen laten.

Bewegen

Als je als mens wilt groeien, in je leven verder wilt komen, zal je moeten bewegen, stappen moeten zetten om met je geest nieuwe inzichten te ervaren. Bij het zetten van stappen zal je anders tegen de wereld aankijken, nieuwe kanten van de wereld zien en ervaren. Met bewegen zal je belevingswereld groter worden, immers je ziet meer en de belangrijkheid van oude ervaringen veranderen, ze worden milder. Als je beweegt zal het lijken of alles veranderd maar uiteindelijk kom je dichter bij jezelf.

Inzicht

Beweging kan ontstaan door inzicht te krijgen, door te leren hoe dingen zijn, hoe je ze anders kan ervaren, hoe je er anders mee kan omgaan. Door te bewegen wordt de afstand tot alles wat je pijn doet groter en krijg je meer ruimte voor nieuwe dingen in je leven. Door bewegen zie je de dingen in een ander perspectief, in een andere vorm, op een andere manier, gewoon anders. Zo kun je loslaten en nieuwe dingen aangaan, je leven weer oppakken, of vormgeven aan een nieuwe toekomst.

Hoop

Veel mensen zoeken hoop buiten zichzelf. Wij kunnen jou dat niet geven omdat we menen dat hoop slechts in jezelf te vinden is. Je zal jezelf beet moeten pakken en de aangereikte hulpmiddelen gebruiken. Anderen kunnen je alleen bijstaan, uiteindelijk zal je het allemaal zelf moeten doen. Wel willen wij je graag hierbij helpen met de tot ons ter beschikking staande hulpmiddelen.