Familieopstelling, voorbereiding


Een opstelling heeft de meeste toegevoegde waarde als iedereen zich zo goed mogelijk inzet. Het belangrijkste is dat iedereen genegen is om niet te oordelen over wat er tijdens de opstelling zichtbaar wordt, ook al past dit (volgens jou) niet binnen de ethische normen.

Alles wat er is mag er zijn. Dit motto kan lastig zijn, maar is noodzakelijk om naar de aan het licht komende emoties, gevoelens, overtuigingen en relaties objectief te kijken en om helder inzicht te krijgen. Je zult merken dat de opstelling niets maakt, maar enkel laat zien wat er is, zonder maskering.

Voorbereiding als Vraagsteller

Als vraagsteller is het belangrijk je op de opstelling en het eventueel voorafgaande gesprek voor te bereiden. Dit kun je doen door zelfonderzoek met de volgende vragen:

Wat is de samenhang van je familie. Denk daarbij aan broers, zussen, vader, moeder, opa, oma, overgrootvader, overgrootmoeder, ooms, tantes, etc.

Welke bijzondere situaties hebben plaatsgevonden. Denk daarbij aan vroeg overleden familieleden, gepleegde misdrijven in welke vorm dan ook, noodlottige gebeurtenissen, onderwerpen waar niet over gesproken mag worden, gebeurtenissen samenhangend met een oorlog, verboden liefdes, etc.

De begeleider zal tijdens het voorgesprek ingaan op de samenstelling van de familie en de familiestamboom vastleggen voor zover dit nodig is. Over de bijzondere situaties zal over het algemeen in het voorgesprek niet worden gesproken, daar is de opstelling voor. De opstelling zal duidelijk maken welke situaties er belangrijk zijn om je vraag te beantwoorden. Veelal geeft de opstelling je op een indringende wijze nieuwe inzichten op je huidige beleving van je leefsituatie.

Voorbereiding als Representant

Voor de representant is het belangrijk om zoveel mogelijk je eigen emoties buiten te laten en je tijdens de opstelling dienstbaar op te stellen voor de vraagsteller. Om dit te bereiken zullen we vooraf een korte concentratie oefening doen om onze gedachten tot rust te laten komen.

Zie verder Praktische informatie.