Familieopstelling, werkwijze

De Verandering

Met een opstelling krijg je naast antwoord op je vraag en inzicht in achtergronden ook verandering in het familiesysteem of organisatiesysteem.

Verandering ontstaat al door het familie- of organisatiesysteem op te stellen. Door het zichtbaar worden van onderliggende relaties, gevoelens en emoties zullen mensen anders op elkaar gaan reageren omdat men voor die tijd mogelijk niet wist wat ze bij een ander te weeg brachten.

Oplossende zinnen

Daarnaast is een veel gebruikte methode om veranderingen in jouw systeem te bewerkstelligen, het uitspreken van de zogenaamde ‘oplossende zinnen’. Als je bijvoorbeeld van iemand te weinig waardering hebt ontvangen kan de betreffende representant waardering naar jou uitspreken. Dit geeft direct verandering in jouw systeem. De prominente plek van ’te weinig waardering’ vermindert en je zelfvertrouwen neemt toe. Wij hanteren echter de methode dat wat de representant ervaart, denk aan gevoelens en emoties, deze zelf onder woorden brengt en uitspreekt. Als begeleiders hebben we daardoor geen enkele invloed op wat er in een opstelling wordt uitgesproken. We doen dit om zo de zuiverst mogelijke informatie van de representant te krijgen.

De Representant

Een opstelling komt uitsluitend tot zijn volle recht met representanten. Zij representeren immers de personen en elementen die van belang zijn om de vraag, waarvoor de opstelling wordt gehouden, te beantwoorden. De representanten ervaren de gevoelens en emoties van de persoon of de werking van het element dat zij representeren. Wat zij ervaren verwoorden zij zodat ieder zicht krijgt op de achtergrond en antwoord op de vraag. Op deze wijze kunnen oorzaken van problemen in het familiesysteem of organisatiesysteem aan ons zichtbaar worden gemaakt.

Als representant ervaar je de gevoelens van de persoon die je representeert. Je ervaart bijvoorbeeld wat het is om slachtoffer te zijn of juist dader. Zo kun je de gevoelens ervaren van een partner die niet voor zijn geliefde heeft gekozen of van een directeur die geen beslissingen kan nemen en kun je de kracht ervaren van kristallen in de opstelling. Door de ervaring die je als representant opdoet zal je inzicht in menselijke relaties en gevoelens groeien en je leert je persoonlijke grenzen te verruimen. Kortom, het heeft veel toegevoegde waarde voor je en je helpt de vraagsteller met het vinden van het antwoord op haar of zijn levensvraag.

Ook als jezelf niet direct een vraag hebt kun je als representant aan een opstelling deelnemen. Je bent van harte uitgenodigd. Bijzondere vaardigheden zijn niet nodig. Samen met de begeleider bepaal je wanneer je een opstelling bijwoont. Je kunt voor een opstelling contact met ons opnemen.

Begeleiding Vraagsteller

Je wordt begeleid vanaf het moment dat je contact met ons zoekt. Je begeleider zal voor de opstelling, als je dat wilt, één of meerdere gesprekken met je hebben om je op de opstelling voor te bereiden en je helpen je vraag helder te formuleren.

Tijdens de opstelling verzorgt de begeleider samen met jou de inzet van de representanten. Zij worden door jou op intuïtieve wijze gekozen en in de ruimte geplaatst. Je begeleider begeleidt dit proces. Als er meer representanten nodig zijn zal hij die samen met jou inzetten.

Jouw veranderingsproces begint vanuit de opstelling en werkt veelal weken en soms maanden door. Je begeleider kan je tijdens dit proces ondersteuning blijven geven. De begeleiding bestaat dan uit persoonlijke gesprekken.
Hoe je je kan voorbereiden op een opstelling lees je hier…

Begeleiding Representant

Voor de representant kan een opstelling intensief zijn. De ervaring leert dat het veel bij je in beweging kan brengen. Na afloop van de opstelling word je van je ‘taak’ ontslagen. De waargenomen emoties en gevoelens van andere personen geef je weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Echter, door de ervaring met de emoties van anderen kunnen bij jou persoonlijk onbekende emoties aan het licht komen. Het is een manier om jezelf beter te leren kennen en bevordert je ontwikkeling.

De begeleider kan jou in de vorm van persoonlijke gesprekken ondersteuning geven.
Hoe je je kan voorbereiden op een opstelling lees je hier…

Opstelling en Kristallen

Naast oplossende zinnen kunnen we de natuurlijke kracht van kristallen gebruiken om beweging te krijgen als iets vast zit, als iets diep in de levensstructuur van de vraagsteller is ingesleten. Met het gebruik van kristallen wordt dan de gewenste beweging op een natuurlijke wijze ingezet en ondersteund. De kristallen worden door onze kristaldeskundige ingezet, zij heeft uitgebreide ervaring met de helende werking van kristallen.

Als het gewenst is en je dit wilt kun je na afloop de kristallen bij ons aanschaffen en als je deze bij je draagt zal de helende werking zich verder verdiepen en jou ondersteunen in de verandering. Samen met de kristallen en het inzicht dat je door de opstelling krijgt, begint een duurzame positieve verandering.

Een bedrijf, organisatie of vereniging kan overwegen een grotere kristallen in haar omgeving te plaatsen. De medewerkers zullen de energie van de kristal dan dagelijks ondervinden.