Familieopstelling, praktische Informatie

Datum en Tijd

Een overzicht van geplande data en tijd voor de opstellingsdagen en -avonden zijn opgenomen in onze Activiteiten agenda. Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk om je in te schrijven. Dan weten we dat je komt en kunnen we je benaderen als het onverwachts niet doorgaat of dat het vol is.

Inschrijven kan eenvoudig met een e-mail naar leen@curandera.nl of via inschrijven onderaan de deze pagina.

Wij houden rekening met de tijd die de vraagsteller nodig heeft waardoor de eindtijd niet exact te bepalen is. In het belang van de vraagsteller vragen wij je daar rekening mee te houden.

De opstelling wordt onder het genot van een drankje en versnaperingen op informele wijze afgesloten. De opstelling wordt niet met de vraagsteller nabesproken omdat dit ongewenste interpretaties te weeg kan brengen. Representanten wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen vanuit hun opgedane ervaring. Het is goed hier enige tijd voor te reserveren.

Omgangsvorm

Opstellingen kunnen ingrijpend zijn vandaar dat we de manier waarop we met elkaar omgaan helder en eenduidig hebben benoemd. Op deze wijze proberen we een goede omgeving te creëren waarin je je veilig voelt om open te kunnen staan voor alles wat naar voren komt. Het is de bedoeling dat je zonder schroom en met alle respect van de overige deelnemers de opstelling kunt bezoeken.

Om dit te benadrukken hebben we de omgangsvorm waaraan elke deelnemer zich moet houden vastgelegd. De omgangsvorm geeft de vraagsteller, representant, geïnteresseerde, begeleider en ondersteuners richtlijnen over hoe te handelen en wat er van ze wordt verwacht. De door ons opgestelde omgangsvorm, die je gelezen en begrepen moet hebben voordat je een opstelling bijwoont, kun je hier lezen…

Kosten

Een familie-, relatie- en gezondheidopstelling duurt veelal 1,5 tot 2,5 uur.

De vraagstellers voor familie-, relatie- en gezondheidopstelling worden gevraagd naar vermogen een bijdrage te geven (indicatief € 75,00 per opstelling). Om de onkosten te kunnen dekken wordt aan representanten en geïnteresseerden bij een familie-, relatie-, loopbaan-, of gezondheidopstelling een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voor organisaties gelden andere tarieven die wij graag op aanvraag verstrekken.

Inschrijven

Wil je inschrijven voor bijvoorbeeld een familie-, gezondheid- of gezinsopstelling meld je dan hieronder aan. Geef aan of je in eerste instantie als vraagsteller, representant of als geïnteresseerde wilt deelnemen. Wel vragen we je om vooraf het ingevulde Inschrijfformulier aan ons toe te zenden.

Als je een vraag voor een opstelling hebt mag deze onvolledig zijn, geef bijvoorbeeld aan: ‘Vraag opstellingen’ en je wordt teruggebeld of als je dat wilt krijg je per e-mail antwoord.

Zodra de verplichting om afstand tot elkaar te houden niet meer nodig is gaan we kijken hoe we weer cursussen, workshops en sessies gaan houden en kun je weer een afspraak maken.

We houden je gegevens privé en delen je gegevens niet met anderen. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.